Akupunktur & Akupressur

Akupunktur har sitt ursprung i Kina och är en urgammal behandlingsform där man använder sig av mycket tunna sterila nålar. Nålarna sticks i och genom huden i specifika punkter på kroppen och stimulerar där kroppens eget försvar till läkning. Enkelt kan man förklara det som att akupunktören hjälper kroppen att hjälpa sig själv. Akupressur utförs med olika tum och fingertryck istället för med nålar.

Kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsteknik som används på friska leder och där man inriktar sig på funktionsstörningar vid påvisad nedsatt rörelseförmåga i ryggens och benens leder. Tekniken innebär att man inom ledernas normala rörelseomfång övervinner den nedsatta rörelseförmågan. Den kiropraktiska behandlingen ger samtidigt patienten en relaxerande effekt på spänd och stram muskulatur.

Fascia/Bindvävsbehandling

Fascia, latin för bindväv, finns i stort sett alla kroppens organ, runt blodkärl, brosk, senor m.m.

Fascian är som en seg vit hinna vars uppgift är att hålla samman vävnader och organ i våra kroppar och den fungerar också som reparations­material.

Fascia påverkas av en mängd olika faktorer som tex. ålder, sjukdomar, medicinering, näring,  stress, träning.

Man kan säga att en av Fascians absolut viktigaste funktioner är ta emot och avlasta tryck – alltså att hantera mycket som hästen utsätts för dagligen.

Vad utsätts din hästs Fascia för och vad kan vi göra för att hjälpa den att fungera optimalt?

Här följer några exempel på när bindvävsbehandling är bra:

 • Artroser
 • Tendiniter -inflammationer i senor
 • Dålig blodgenomströmmning
 • Muskelspänningar
 • Muskelkramper
 • Inflammationer
 • Kroniska inflammationssjukdomar
 • Lymfangit
 • Muskelbristningar
 • Överbelastade muskler/senor/
 • Ärrbildningar i  muskler/senor/hud

Vill du veta mer om Fascia så finns mycket från ny forskning o artiklar att läsa på Internet.

Undersökning & Fysikalisk Testmetodik

Genomgång av muskulatur, mjukdelar, ledernas rörelse och muskulaturens symmetri. Undersökning av hästen i rörelse, med eller utan ryttare, på hårt och mjukt underlag, på rakt och böjt spår. Kontroll av utrustning, ex. sadel och seldon.

Stretching

Stretching bibehåller samt förlänger muskulatur och mjukdelsvävnad. Stretching används på muskelgrupper eller på en specifik muskel efter hårt arbete. Detta gynnar muskelns blodcirkulation som därigenom lättare kan transportera bort slaggprodukter som till exempel mjölksyra . Det är viktigt att veta när man ska stretcha, men det är mer viktigt med kunskapen om när man inte ska stretcha.

Massage

Massage löser spända och ömma muskler så att dessa bibehåller sin elasticitet och smidighet. Muskelbalansen och koordinationen förbättras. Massage, liksom stretching, gynnar blodcirkulationen och underlättar för kroppens vätskor att föra bort slaggprodukter. Massage kan göras både före och efter arbete.