Kiropraktik är en behandlingsteknik som används på friska leder och där man inriktar sig på funktionsstörningar vid påvisad nedsatt rörelseförmåga i ryggens och benens leder. Tekniken innebär att man inom ledernas normala rörelseomfång övervinner den nedsatta rörelseförmågan. Den kiropraktiska behandlingen ger samtidigt patienten en relaxerande effekt på spänd och stram muskulatur.